• Samsung TV (UN50M5300)
 • Samsung TV (UN32M5300)
 • Samsung TV (UN28M4500)
 • Samsung TV (UN24M4500)
 • Samsung TV (UN32M4500)
 • Samsung TV (UN40M5300)
 • Samsung TV (UN49M5300)
 • Sony TV (KDL50W800C)
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
 • Samsung
 • Sony
 • 50" Class M5300 Full HD TV

 • 32" Class M5300 Full HD TV

 • 28" Class M4500 HD TV

 • 24" Class M4500 HD TV

 • 32" Class M4500 HD TV

 • 40" Class M5300 Full HD TV

 • 49" Class M5300 Full HD TV

 • Sony KDL50W800C 50-Inch 1080p 3D Smart LED TV

 • 0
  No votes yet
 • 5
  Average: 5 (1 vote)
 • 0
  No votes yet
 • 0
  No votes yet
 • 0
  No votes yet
 • 0
  No votes yet
 • 0
  No votes yet
 • 0
  No votes yet
 • 50
 • 32
 • 28
 • 24
 • 32
 • 40
 • 49
 • 50
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2017
 • 2015
 • LED
 • LED
 • LED
 • LED
 • LED
 • LED
 • LED
 • LED
 • Direct LED
 • Direct LED
 • Edge LED
 • Edge LED
 • Edge LED
 • Direct LED
 • Direct LED
 • Edge LED
 • 1080p Full HD (1920 x 1080)
 • 1080p Full HD (1920 x 1080)
 • 720p HD (1366 x 768)
 • 720p HD (1366 x 768)
 • 720p HD (1366 x 768)
 • 1080p Full HD (1920 x 1080)
 • 1080p Full HD (1920 x 1080)
 • 1080p Full HD (1920 x 1080)
 • 60Hz
 • 60Hz
 • 60Hz
 • 60Hz
 • 60Hz
 • 60Hz
 • 60Hz
 • Sony Motionflow XR 960
 • 60
 • 60
 • 60
 • 60
 • 60
 • 60
 • 60
 • 120
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • Flat
 • None
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 44" x 25.6" x 2.9"
 • 29.2" x 17.2" x 2.7"
 • 25.3" x 15.6" x 2.5"
 • 22.1" x 13.7" x 1.9"
 • 29.3" x 17.4" x 2.7"
 • 36.3" x 20.9" x 2.9"
 • 44" x 25.6" x 2.9"
 • 43.94" x 25.75" x 2.32"
 • 44" x 27.9" x 13.3"
 • 29.2" x 18.5" x 5.7"
 • 25.3" x 17.1" x 6.4"
 • 22.1" x 15.1" x 6.4"
 • 29.3" x 18.4" x 5.9"
 • 36.3" x 23.4" x 13.3"
 • 44" x 27.9" x 13.3"
 • 43.94" x 27.2" x 7.52"